SZABÁLYOK

  I. Törlések
  A hozzászólás törölésre kerül, ha hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre buzdít. Törlésre kerülnek a téma és ZTE imázsát romboló hozzászólások is. Ennek két fajtáját különböztetjük meg:
  • Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek, nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lassító linkek, képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
  • Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások. Ismétlés (.flood.): ha nem szándékos az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyezi el.
  • Töröljük az alpári, obszcén, zavaros, agresszív, fenyegető hangú, mások személyiségi jogait és jó hírnevét sértő és aláásó hozzászólásokat is.
  • Tilos egy másik személy valós, személyes adatát (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. - ún. "IRL adatok") engedély nélkül közzétenni.
  • A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick kiválasztásakor. Nem választható: védett név, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve, mások jogos és méltányolható érdekeit sértő név, obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető név.
  • Ha egy felhasználó a Fórumban már létező nick egyik változatát regisztrálja, a moderátor felkérheti a későbbi felhasználót egy másik nick választására.
  • Nicket sértő, lejárató, illetve az olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fenti feltételeket.
  • A törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszokat is töröljük.

  II. Letiltások
  • A moderátor a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozzák. A tiltás lehet részleges vagy teljes, ideiglenes vagy végleges.
  • Nick hamisítás, tiltott nick név vállalása esetén a beírások törlése mellett a felhasználó összes egyéb jogosultságát is megvonhatjuk.
  • A törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

  ZTE FC zRt.